Novi portal za korisničku podršku - podrska.logon.hr

Poštovani korisnici,

pokrenuli smo novi portal za korisničku podršku podrska.logon.hr na kojem imate mogućnost slanja i praćenja izvršenja Vaših upita i zahtjeva te korištenja uputa za rad s programom.

Podatke za pristup portalu možete dobiti slanjem zahtjeva na e-mail logon@logon.hr.