Uredsko poslovanje

Mogućnost urudžbiranja po uredbi o uredskom poslovanju ili po vlastitim potrebama i pravilima za urudžbiranje ulaznih / izlaznih dokumenata sa skeniranjem ili pridruživanjem digitalnih dokumenata.

Financijsko poslovanje

Glavna knjiga povezana s automatskim knjiženjima sa svim ostalim modulima programa.

Financijsko poslovanje za proračunske korisnike

Izrada plana proračuna s izvršenjem plana s praćenjem po izvorima financiranja. Automatska knjiženja u glavnu knjigu iz svih ostalih modula programa.

Obračun plaća, drugog dohotka i ostalih isplata

Obračun osobnih dohodaka, drugog dohotka, ugovora o djelu i autorskih ugovora, isplate osobama na stručnom osposobljavanju, isplate studentima i druge oporezive i neoporezive isplate.

Kadrovska evidencija i evidencija radnog vremena

Vođenje evidencije o radnicima, osobama na stručnom osposobljavanju, studentima, učenicima, volonterima s mogućnošću skeniranja dokumenata u digitalni dosje radnika.

Komunalno poslovanje

Evidencija objekata i korisnika objekata s različitim automatskim obračunima naknada (odvoz otpada, komunalna naknada, vodna naknada, potrošnja vode, odvodnja vode, porez na kuće za odmor, dimnjačarske usluge i dr.) uz automatsko izdavanje rješenja/ugovora, izlaznih računa ili naloga za plaćanje (virmana).

Prodaja (fakturiranje, radni nalozi)

Kreiranje izlaznih računa iz periodičnih računa, radnih naloga, ponuda/predračuna, komunalnog obračuna, dupliciranjem postojećeg računa ili ručnim upisom. Kreiranje i slanje e-računa putem servisa Moj e-račun ili FINA e-račun servisa.

PDV (obračun PDV-a, Knjiga URA i IRA)

Automatski upis ulaznih i izlaznih računa, odobrenja kupcima i odobrenja dobavljača koji se kreiraju u programu s automatskim obračunom PDV-a i kreiranjem xml datoteke.

Blagajna

Vođenje više različitih blagajni s automatskim knjiženjem dokumenata u glavnu knjigu. Svaki dokument blagajne (uplatnica/isplatnica) se povezuje na određeni blagajnički izvještaj. Učitavanje podataka s bar kod čitačem kod plaćanja virmana.

Evidencija osnovih sredstava i sitnog inventara (očevidnik imovine)

Evidencija ulaza, izlaza, povećanja i smanjenja vrijednosti OS i SI, mogućnost više automatskih obračuna amortizacije za odabrana ili sva osnovna sredstva.

Ulazni računi

Unos ulaznih računa s automatskim knjiženjima prema upisanim šiframa robe/usluge/materijala i shemama knjiženja. Mogućnost dupliciranja postojećih računa ili preuzimanje ulaznih računa putem servisa Moj e-račun.

Materijalno poslovanje i narudžbe

Skladište materijala vođeno skladišnim dokumentima, kreiranje narudžbi

Robno poslovanje

zrada kalkulacija s automatskim kreiranjem ulaza robe i knjige popisa. Automatsko povezivanje izlaza robe s ulazom po FIFO metodi.

Putni nalozi

Evidencija i obračun putnih naloga u tuzemstvu i inozemstvu s automatskim kreiranjem JOPPD obrasca. Mjesečno evidentiranje i obračun loko vožnje.

Nalozi za plaćanje (virmani)

Automatsko kreiranje naloga za plaćanje iz predložaka naloga za plaćanje, ulaznih računa (plaćanje dobavljačima), izlaznih računa (naplata komunalnih usluga, članarina i sl.). Automatsko kreiranje datoteke za plaćanje za banku.

Registar ugovora / rješenja

Registar svih ugovora koji se izdaju ili primaju. Korisnik sam definira vrste ugovora koje evidentira. Mogućnost izrade ugovora/rješenja prema predlošcima koje korisnik može kreirati sam prema svojim potrebama.

Evidencija obročnih i jednokratnih isplata

Evidencija isplata stipendija, sufinanciranje kamata, jednokratne pomoći za novorođenčad, socijalnih i drugih potpora s automatskim kreiranjem rata iz kojih se kod isplate automatski kreiraju nalozi za plaćanje i JOPPD obrazac.

Evidencija putnih naloga

Kreiranje, ispis i evidencija tuzemnih i inozemnih putnih naloga

Korisnička podrška

Korisnička podrška za sve naše module