Programska podrška za servise moj e-račun i FINA e-račune

Omogućili smo slanje, kao i automatsko preuzimanje unutar aplikacije e-računa sa servisa Moj e-račun, te FINA e-računa.