Blagajna

Osnovne mogućnosti rada u programu

  • vođenje neograničenog broja blagajni;
  • upis i ispis uplatnica i isplatnica;
  • evidencija sa svrhama uplata i isplata, te izvještaji i sumiranje po svrhama;
  • pregled blagajničkog dnevnika i ispis prema zadanom razdoblju;
  • mogućnost šifriranja uplatioca, te automatsko knjiženje uplate u analitičke evidencije (kod uplata komunalnih korisnika, kupaca) i glavnu knjigu.