Evidencija putnih naloga

Program za evidenciju putnih naloga omogućava jednostavan i brz ispis putnog naloga prije odlaska na službeni put kao i evidentiranje i obračun nakon povratka s puta, te zadovoljava sve zakonske odredbe.

Osnovne mogućnosti rada u programu

Svaki putni nalog sadrži osnovne podatke (datum polaska i povratka s puta, podaci o radniku koji ide na službeni put, odredište, razlog putovanja, početni i završni kilometri i ostali podaci). Obračunavaju se dnevnice, prijevoz i ostali troškovi, te se može upisati i detaljno izvješće s puta. Korištenjem šifrarnika radnika, prijevoznih sredstava i relacija sa kilometražom izbjegava se unošenje istih podataka, te se bitno ubrzava izrada i obračun putnog naloga, kao i veća točnost podataka. Obračun dnevnica se izračunava automatski (ali to možete i isključiti). Ako se radi o putovanju u inozemstvu, tada se ovisno o državi u koju se putuje automatski obračuna i propisana inozemna dnevnica za tu državu. Omogućen je obračun putnog naloga samo u kunama ili u kunama i stranoj valuti koju upišete. Ako su troškovi koji su nastali na putu u različitim stranim valutama svi će prema upisanom tečaju u tečajnoj listi, biti obračunati u stranu valutu obračuna i u kune. Ako u tečajnu listu niste upisali tečaj, možete to učiniti automatski kod obračuna naloga (otvorit će vam se neposredno prije obračuna naloga prozori s datumom i stranim valutama za koje morate upisati srednji tečaj u kunama). Nakon tih upisa će se odmah završiti obračun naloga. Obračunati (tzv. obrađeni) nalozi su zaštićeni od naknadnih promjena i brisanja podataka, ali ih možete i vratiti u neobrađeno stanje, nakon čega su opet omogućene promjene i brisanje podataka. Slika 1. - Putni nalogSlika 1. - Putni nalog Slika 2. - Pojedinačni prikaz putnog nalogaSlika 2. - Pojedinačni prikaz putnog naloga

Specifikacija loko vožnji

Program omogućava izradu specifikacije putnog naloga za loko vožnje. U toku određenog vremenskog razdoblja (tjedno, mjesečno) možete otvoriti jedan putni nalog u čiju se specifikaciju mogu postepeno upisivati svi pojedinačni prijevozi loko vožnje za jednog određenog radnika, te na kraju obračunskog razdoblja na temelju specifikacije možete obračunati taj putni nalog i uz njega ispisati i specifikaciju svih pojedinačnih loko vožnji. Za privatne automobile se automatski obračunava naknada za korištenje (cijena je unaprijed definirana), dok se za službene evidentira samo relacija i početni i završni kilometri. Uz navedeno, postoji i mogućnost upisa ‘Izvješća s puta’ gdje možete upisati sve bitne podatke vezane na službeni put, te ih također ispisati kao prilog putnom nalogu. U slučajevima kad putne naloge ne upisujete redovno i ne držite se redoslijeda prema datumu kreiranja naloga odnosno odlaska na službeni put, program vam omogućuje da naknadno presložite brojeve putnih naloga prema datumu kad su kreirani (sami možete upisati datum od kojeg želite presložiti sve redne brojeve putnih naloga). Ovo je naročito korisno kada vaši zaposlenici sami kreiraju i ispisuju putne naloge prije polaska na put (program podržava rad u mreži i istovremeni rad više korisnika), te nije nužno voditi računa o redoslijedu upisa putnih naloga.

Pretraživanje podataka

Pregled putnih naloga je moguć za sve ili za svakog radnika pojedinačno, te se mogu pregledavati svi putni nalozi, samo obrađeni (obračunani nalozi) ili samo neobrađeni nalozi. Osim takvog filtriranja program omogućuje i filtriranje koje dolazi sa standardnim postavkama programa i omogućeno je u svim modulima i dokumentima sustava Link, a to je filtriranje po svim podacima za vrijednosti koje sami upišete. Npr. možete izabrati da vam se prikažu samo putni nalozi koji su napisani za radnika sa šifrom ‘1’, na kojima je kao odredište upisan ‘Zagreb’, te je datum naloga bio u razdoblju od 01.12.2005. g. do 31.02.2006. godine. Izvještaji

Omogućen je ispis sljedećih izvještaja:

  • ispis putnog naloga (na istom listu je i putni račun; razlikuje se kunski nalog od inozemnog, kao i nalog za loko vožnje),
  • ispis specifikacije loko vožnje,
  • ispis izvješća s puta,
  • ispis evidencije putnih naloga (za određeno vremensko razdoblje s podacima koje propisuje zakon),
  • ispis rekapitulacije putnih naloga (za određeno razdoblje, za sve ili za pojedinog radnika).

Ako sami imate specifične zahtjeve vezane za evidenciju putnih naloga program prilagođavamo vašim zahtjevima. U prva dva mjeseca korištenja programa prilagođavanje izvodimo bez dodatne naplate.

Dodatne specifikacije

Pročitajte Osnovne karakteristike programa za pojedinosti o mogućnostima programa koje se odnose na mrežni rad (poslužitelj i radne stanice), prava korisničkih pristupa u programu, mogućnost izvoza izvještaja iz programa, razvrstavanje i pretraživanje podataka u programu, zaštiti podataka i slično.