Glavna knjiga

Osnovne karakteristike glavne knjige

  • upis temeljnica (mogućnost kreiranja temeljnice iz postojeće);
  • automatska knjiženja u glavnu knjigu iz svih analitičkih evidencija (ulazni računi, izlazni računi, blagajna, obračun plaća, komunalna evidencija);
  • automatsko knjiženje izvoda koji ste dobili od banke ili preuzeli na internetu;
  • praćenje troškova prema organizacijskim jedinicama;
  • pregled glavne knjige u obliku dnevnika (moguće filtriranje i sortiranje po bilo kojem podatku), po kontima (za konto koji je označeni se vide sva knjiženja za zadano razdoblje), po dokumentima (za
  • svaki odabrani dokument se vide stavke knjiženja);
  • rekapitulacije dnevnika glavne knjige po kontima, dokumentima, organizacijskim jedinicama;
  • bilanca stanja glavne knjige analitički i sintetički;
  • pregled evidencije glavnih knjiga za sve godine (podaci se s krajem godine ne prebacuju u drugu bazu, nego su uvijek svi dostupni na jednom mjestu).