Knjiga primitaka i izdataka

Program Knjiga primitaka i izdataka uključuje:

  • unos primitaka i izdataka
  • automatsko upisivanje primitaka i izdataka prilikom evidencije naplate ili plaćanja u knjigama URA i IRA (pri čemu se naplata/plaćanje automatski veže na izdani račun);
  • omogućeno i djelomično plaćanje/naplata računa s automatskim razvrstavanjem poreza prema uplaćenom iznosu);
  • automatsko upisivanje primitaka i izdataka s izvoda banke koji se ne upisuju u knjige URA i IRA;
  • mogućnost automatske promjene svih rednih brojeva u knjizi razvrstano po datumima, počevši od zadanog datuma;
  • ispis knjige primitaka i izdataka u zakonski propisanom obliku.

Napomena

Knjiga primitaka i izdataka je direktno povezana s ostalim modulima u programu (prodaja i fakturiranje, ispis ponuda, praćenje kupaca, upis ulaznih računa i praćenje dobavljača, knjige URA i IRA, automatski obračun PDV-a i ispis obrasca, i druge evidencije potrebne za vođenje obrta), te su unosi podataka za korisnika minimalni i automatski povezani.