Salda konti

Salda konti kupaca i dobavljača uključuju:

 • Upis ulaznih/izlaznih računa po knjigama (redovne isporuke, za dane predujmove, uvoz dobra i usluga, vlastita potrošnja) i po vrstama računa (sami možete odrediti neograničen broj vrsta računa, npr. bezgotovinski računi, gotovinski računi i slično);
 • Mogućnost kreiranja novog računa iz postojećeg (bitno smanjuje vrijeme upisa);
 • Mogućnost kreiranja izlaznih računa iz ponude ili iz periodičnih računa;
 • Automatsko knjiženje ulaznih/izlaznih računa u salda konti (omogućen ispravak u toku cijele godine do zaključivanja analitike kupaca ili dobavljača – ispravak se odmah radi i na računima i u salda konti kupaca ili dobavljača i u glavnoj knjizi);
 • Automatsko knjiženje naplate i plaćanja računa prilikom preuzimanja izvoda banke u program (izvod se preuzima s web stranice banke), te mogućnost ručnog unosa naplate i plaćanja;
 • Automatsko kreiranje naloga za plaćanje na temelju upisanog ulaznog računa i mogućnost kreiranja ‘Zbirnog naloga’, tj. datoteke s nalozima za plaćanje putem interneta;
 • Mogućnost kreiranja i knjiženja jednostrukih kompenzacija, te zatvaranja tih računa u salda konti kupaca i dobavljača;
 • Kreiranja obavijesti o knjiženju i automatsko knjiženje u salda konti kupaca ili dobavljača;
 • Automatska zatvaranja računa prema pozivu na broj, datumu računa, iznosima računa i/ili ručno zatvaranje odabranog računa i plaćanja za taj račun;
 • Samostalno zaključivanje salda konti kupaca i dobavljača na kraju poslovnog razdoblja;
 • Nakon zaključivanja poslovnog razdoblja svi prometi su i dalje vidljivi i dostupni za preglede i ispise u salda konti kupaca i dobavljača bez obzira na godinu;
 • Pregled prometa i stanja po kupcima/dobavljačima ili po dnevniku knjiženja.

Ispis

 • Ispis kartice kupaca/dobavljača za bilo koje razdoblje (i za zaključena razdoblja) s donosom početnog stanja i izračunom stanja na zadani dan;
 • Ispis prometa za određeno vremensko razdoblje, za sve ili samo odabranog kupca i za sve ili samo za odabranu vrstu dokumenta;
 • Kreiranje i evidencija opomena za kupce (mogućnost ispisa otvorenih stavki na opomeni).