Kadrovska evidencija i evidencija radnog vremena

Osnovne mogućnosti rada u programu

 • Evidencija podataka o radnicima (osnovni podaci o radnicima)
  • Kontakti – upisuje se broj telefona, fax, mobitel, e-mail adresa i ostali kontakt podaci)
  • Računi – mogu se prema potrebi upisivati tekući, žiro i ostali računi radnika
  • Osobni dosje radnika - omogućen je upis svih dokumenata koji se nalaze u osobnom dosjeu, kojima se mogu pridruživati dokumenti kao privitak ako se nalaze u digitalnom obliku ili skenirati ako su u papirnatom obliku,
 • Evidencija poreznih olakšica radnika
  • Radna mjesta – vođenje podataka o radnim mjestima i njihovoj promjeni
  • Obrazovanje, radna sposobnost, rad u inozemstvu, rad kod drugih
  • Evidencija o članovima obitelji
 • Matična knjiga radnika obuhvaća sve zakonski propisane podatke:
  • podaci o obrazovanju,
  • o radnom mjestu,
  • o stažu (doneseni staž se upisuje, a stečeni i ukupni staž se izračunva automatski na zadani datum ili do prekida radnog odnosa),
  • postoji ‘akcija’ za automatsko izračunavanje staža do nekog datuma,
  • pripravničkom i probnom stažu,
  • prestanku radnog odnosa,
  • evidencija Ugovora o radu (omogućeno je pridruživanje/skeniranje ugovora o radu),
  • ispis pojedinačnog lista Matične knjige za svakog radnika,
  • ispis Evidencije radnika s propisanim podacima za matičnu knjigu (za sve ili označene radnike).
 • Evidencija godišnjeg odmora:
  • vođenje evidencije o broju dana godišnjeg odmora po rješenju i neiskorištenom godišnjem odmoru od prethodne godine,
  • automatski otpis iskorištenog godišnjeg odmora za određeni mjesec za sve radnike prema podacima upisanim u izostanke,
  • automatski otpis preostalog starog godišnjeg odmora nakon 30. lipnja,
  • automatsko kreiranje godišnjeg za slijedeću godinu.
 • Evidencija obrazovanja i stečenih vještina radnika – upisuje se vrste obrazovanja radnika (npr. diplomski studij, strani jezici, pedagoške kompetencije, osposobljenost za zaštitu od požara).
 • Radna sposobnost – služi kao podsjetnik za kontrolu vezanu za radnu sposobnost.

Izvještaji:

 • Matična knjiga,
 • Osnovni podaci o radnicima,
 • Staž,
 • Zaposleni prema starosti i spolu,
 • Zaposleni prema vrsti radnog odnosa,
 • Zaposleni prema vrsti radnog vremena,
 • Broj odjavljenih u razdoblju,
 • Broj prijavljenih u razdoblju,
 • Broj zaposlenih u razdoblju,
 • Odjavljeni radnici u razdoblju,
 • Prijavljeni radnici u razdoblju,
 • Umirovljeni u našoj organizaciji,
 • Zaposleni radnici u razdoblju,
 • Broj radnika po stručnoj spremi,
 • Broj radnika po stručnoj spremi, organizacijskoj jedinici i spolu,
 • Radnici po stručnoj spremi,
 • Radnici po stručnoj spremi i organizacijskoj jedinici.

Ako se vodi u ovom programu i Obračun plaće, omogućeni su i ovi izvještaji: Računi za isplatu plaće, Rekapitulacija plaće za razdoblje.