Grobni očevidnik

Program je izrađen prema Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/1998).

Osnovne mogućnosti rada u programu

 • evidencija groblja i grobnih mjesta (vođenje očevidnika za neograničeni broj groblja);
 • evidencija umrlih, odnosno ukopanih osoba;
 • evidencija korisnika (vlasnika) grobnih mjesta;
 • grafički prikaz groblja kojim korisniku omogućujemo da sam izrađuje plan groblja i mijenja ga prema potrebi (već postojeći plan groblja se može skenirati i učitati u program kao podloga na temelju koje se crta grafički prikaz; ako se postojeći plan već nalazi u digitalnom obliku još ga je lakše učitati kao podlogu);
 • povezanost objekata (grobova) u grafičkom prikazu s podacima u grobnom očevidniku i obrnuto (na podacima o grobu možete zatražiti prikaz gdje se grob nalazi na grafičkom prikazu);
 • ispis kartica za grobna mjesta (grobni očevidnik), ispis registra umrlih osoba, ispis korisnika grobnih mjesta, ispis umrlih osoba (obavijest za komunalno poduzeće) i ostalo;
 • pretraživanje podataka po svim zapisima i po svim poljima (npr. po broju grobnog mjesta, imenima i prezimenima ukopanih osoba ili vlasnika grobnih mjesta, po datumima smrti i po svim drugim podacima koji postoje u programu);
 • mogućnost prebacivanja podataka ili već kreiranih izvještaja u MS Word, MS Excel i druge formate;
 • mogućnost spremanja digitalnih fotografija za svako grobno mjesto;
 • mogućnost spremanja svih podataka na cd ili dvd medij (Zakonska obaveza za Grobni očevidnik), prilagođeno za osobe koje nemaju iskustvo u snimanju podataka na cd-medij.

Evidencija i praćenje naplate za održavanje groblja

 • automatsko kreiranje uplatnica za grobnu naknadu (mogućnost podjele iznosa između više vlasnika grobnog mjesta; različite mogućnosti kreiranja cijena po groblju i po vrstama grobova i broju grobnih mjesta);
 • kreiranje naloga za plaćanje (uplatnica) s različitim modelima za plaćanje (po NKS-u) koji omogućuju automatsko prepoznavanje uplate kod preuzimanja izvoda iz banke;
 • ispis naloga za plaćanje (uplatnica) na laserski ili iglični printer;
 • evidencija dugovanja i potraživanja korisnika grobnih mjesta u salda konti korisnika (ispis kartica korisnika za izabrano razdoblje, ispis rekapitulacija sa stanjima potraživanja od korisnika, ispis dužnika po različitim kriterijima i drugi izvještaji);
 • automatska zatvaranja dugovanja i potraživanja korisnika (po iznosima, po pozivu na broj, po datumima ili ručno);
 • automatsko preuzimanje izvoda iz bilo koje poslovne banke (u FINA formatu) preko web stranice ili diskete i direktno knjiženje u salda konti (prema pozivima na broj), uz mogućnost kontrole i korekcije uplata s pogrešnim pozivima na broj;
 • evidencija blagajne (ispis uplatnica, isplatnica i izvještaja), automatsko knjiženje dokumenata iz blagajne (uplatnica) u Evidenciju korisnika grobnih mjesta;
 • evidencija opomena (trajno se čuvaju sve poslane opomene): kreiranje opomena od zadanog minimalnog do maksimalnog iznosa duga, ispis opomena, opomena pred tužbu i rješenja o ovrsi, ispis specifikacija poslanih opomena, automatsko kreiranje i ispis dostavnica s podacima o opominjanom korisniku (kod raznošenja opomena), ispis uplatnica za opomene, mogućnost povećanja dugovanja korisnika za troškove opomene.