Komunalna evidencija za JLS

 • Evidencija osoba s podacima o korisnicima, adresama, adresom dostave i drugi.
 • Evidencija objekata i objektnih jedinica koja omogućava obračun komunalne naknade i drugih evidencija koje se baziraju na stambenim, poslovnim i drugim objektima i zemljištima (vodna naknada, porez na kuće za odmor, zakup zemljišta, otkup zemljišta, komunalni doprinos i slično).
 • Podaci o objektima i objektnim jedinicama koji se mogu prema potrebi prilagođavati prema zahtjevima korisnika.
 • Šifrarnici potrebni za obračun naknada (koeficijenti namjene, zone, vrste naknada i drugi).
 • Mogućnost različito kreiranih obračuna (mjesečno, tromjesečno, godišnje i dr.).
 • Automatsko kreiranje rješenja za komunalnu i druge naknade za više korisnika ili pojedinačno te arhiviranje izdanih rješenja u PDF formatu.
 • Mogućnost automatskog urudžbiranja rješenja u upisnik prvostupanjskog postupka i drugih dokumenata u urudžbeni zapisanik.
 • Mogućnost arhiviranja dokumenata (skeniranih ili drugih digitalnih dokumenata) o objektnim jedinicama.
 • Vođenje povijesti podataka o svim korisnicima koji su bili zaduženi za plaćanje naknada za objektnu jedinicu.
 • Kreiranje zaduženja putem komunalnog obračuna s automatskim kreiranje izlaznih računa (ispis računa s nalogom za plaćanje) i/ili uplatnica (ispis uplatnica). Ispis 2D barkoda na ispisu računa, računa s uplatnicom i ispisu uplatnica.
 • Praćenje naplate, automatsko učitavanje izvoda banke s prepoznavanjem uplata preko poziva na broj.
 • Mogućnost naplate komunalne i vodne naknade na jednoj uplatnici s automatskim razdvajanjem komunalne i vodne naknade kod učitavanja izvoda banke.
 • Mogućnost izrade opomena i praćenje ovrha uz ostala financijska izvještća o naplati putem ovrhe.
 • Izvještaji:
 • Ispis podataka po objektnim jedinicama i koeficijentima namjene;
 • Kartice korisnika grupirano i sumirano po grupi usluge za sve ili odabranu grupu usluge;
 • Prometi i stanja korisnika;
 • Naplata dugovanja na dan za dugovanje na upisani datum i s naplatom do upisanog datuma;
 • Rekapitulacija po starosti duga po korisnicima;
 • Ispis otvorenih stavki dugovanja na zadani datum potraživanja s mogućnošću upisa minimalnog iznosa duga
 • Dug po korisnicima za zadano razdoblje (datum od – do) s naplatom do određenog datuma (izvještaj za državnu reviziju).
 • Rekapitulacija iznosa naplate starog dugovanja po korisnicima
 • Rekapitulacija dugovanja u razdoblju s naplatom na dan sumirano za sve grupe usluga (bez pojedinačnih korisnika) s ovim kolonama: ukupan iznos potraživanja, ukupno naplaćeno, stornirano, preostali dug.
 • Rekapitulacija naplate ovrha po korisnicima