Evidencija obročnih i jednokratnih isplata

Obročne isplate

  • Evidencija isplata stipendija
  • Sufinanciranje kamata
  • Jednokratne pomoći za novorođenčad, socijalnih i drugih potpora s automatskim kreiranjem rata iz kojih se kod isplate automatski kreiraju nalozi za plaćanje i JOPPD obrazac