Evidencija osnovih sredstava i sitnog inventara (očevidnik imovine)

Osnovna sredstva

  • Evidencija ulaza OS i SI
  • Evidencija izlaza OS i SI
  • Evidencija povećanja i smanjenja vrijednosti OS i SI
  • Mogućnost više automatskih obračuna amortizacije za odabrana ili sva osnovna sredstva