Korisnička podrška

Općenito

Korisničku podršku korisnicima s kojima je ugovoreno paušalno održavanje pružamo prema uvjetima iz ugovora.

Podršku ostalim korisnicima programa s kojima ne postoji važeći ugovor o održavanju pružamo prema cjeniku objavljenom na ovoj stranici (niže dolje). Napominjemo da korisnici s paušalnim održavanjem imaju prednost te da je moguće da korisnici bez paušalnog održavanja moraju čekati na podršku ovisno o situaciji, a osobito napominjemo da se na prijelazu godine i za vrijeme godišnjih odmora čekanje može odužiti i duži period.

Cjenik za podršku korisnicima bez paušalnog održavanja:

 • Intervencija spajanjem na daljinu (putem Anydesk aplikacije) 50,00 EUR (376,73 kn) za svaki započeti sat.
 • Telefonski poziv s upitima korisnika 20,00 EUR (150,69 kn) za svakih započetih 15 minuta.
 • Intervencije na podacima, izmjene u programu i ostali zahtjevi u programu 50,00 EUR (376,73 kn) za svaki započeti sat.
 • Hitna intervencija izvan radnog vremena: 100,00 EUR (753,45 kn) za svaki započeti sat;
 • Kozultacije vezane za poslovanje korisnika koje ne spadaju u održavanje programa: 50,00 EUR (376,73 kn) za svaki započeti sat.
 • Dodatni sat obuke: 45,00 EUR (339,05 kn);
 • Satnica programera za specifične promjene u programu prema zahtjevima korisnika: 50,00 EUR (376,73 kn);
 • Ponovna instalacija programa Link 1.5 i Firebird servera s podešavanjam parametara 70,00 EUR (527,42 kn);
 • Ponovna instalacija SQL Server-a i serverskog dijela aplikacije s podešavanjima parametara za Link 3: 250,00 EUR (1.883,65 kn);
 • Ponovna instalacija SQL Server-a i serverskog dijela aplikacije s podešavanjima parametara za Link 5: 250,00 EUR (1.883,65 kn);
 • Ponovna instalacija klijentskog dijela aplikacije: 40,00 EUR (301,38 kn) po računalu.
 • Troškovi dolaska kod korisnika na poziv korisnika 0,50 EUR (3,77 kn) po kilometru za relaciju Ludbreg - korsnik - Ludbreg.
 • Fiksni trošak izlaska na teren na poziv korisnika 60,00 EUR (452,07 kn).
 • Intervencija na fizičkoj lokaciji korisnika na poziv korisnika 50,00 EUR (376,73 kn) za svaki započeti sat rada kod korisnika (+ troškovi dolaska i fiksni trošak izlaska na teren).

Paušalno održavanje

Paušalno održavanje se ugovara na minimalno razdoblje od godinu dana i može obuhvaćati:

 • Nove verzije programa – sve promjene u programu i poboljšanja prema zahtjevima drugih korisnika programa;
 • Promjene zbog izmjene zakonskih propisa;
 • Promjene u programu prema novim zahtjevima korisnika ili intervencije na korisničkim podacima spajanjem kod korisnika na daljinu u maksimalnom trajaju od XX sati što ovisi o iznosu paušalnog održavanja. zahtjevi izvan ugovorenih sati se dodatno plaćaju prema cijenama za održavanje programa i podršku korisnicima po pozivu);
 • E-mail podršku i podršku putem web aplikacije Zendesk radnim danom od 8.00 do 16.00 sati tokom cijele godine;
 • U slučaju intervencije kod korisnika kada je promjene nemoguće napraviti spajanjem na daljinu, troškove puta plaća korisnik prema prijeđenim kilometrima po cijeni od 3,50 kn/km;

Portalu za korisničku podršku možete pristupiti ovdje.

Ostale dodatne usluge prema dogovoru s korisnikom.

PDV nije uključen u izražene cijene. Zadržavamo pravo izmjene cijena. Cjenik vrijedi od 1. siječnja 2023.g.