Korisnička podrška

Općenito

Korisničku podršku korisnicima s kojima je ugovoreno paušalno održavanje pružamo prema uvjetima iz ugovora.

Podršku ostalim korisnicima programa s kojima ne postoji važeći ugovor o održavanju pružamo prema cjeniku objavljenom na ovoj stranici (niže dolje).
Napominjemo da korisnici s paušalnim održavanjem imaju prednost te da je moguće da korisnici bez paušalnog održavanja moraju čekati na podršku ovisno o situaciji, a osobito napominjemo da se na prijelazu godine i za vrijeme godišnjih odmora čekanje može odužiti i duži period.

Cjenik za podršku korisnicima bez paušalnog održavanja:

 • Intervencija spajanjem na daljinu (putem Anydesk aplikacije) 60,00 EUR za svaki započeti sat.
 • Telefonski poziv s upitima korisnika 20,00 EUR za svakih započetih 15 minuta.
 • Intervencije na podacima, izmjene u programu i ostali zahtjevi u programu 60,00 EUR za svaki započeti sat.
 • Hitna intervencija izvan radnog vremena: 100,00 EUR za svaki započeti sat;
 • Kozultacije vezane za poslovanje korisnika koje ne spadaju u održavanje programa: 60,00 EUR za svaki započeti sat.
 • Dodatni sat obuke: 50,00 EUR.
 • Satnica programera za specifične promjene u programu prema zahtjevima korisnika: 70,00 EUR.
 • Ponovna instalacija programa Link 1.5 i Firebird servera s podešavanjam parametara 150,00 EUR.
 • Ponovna instalacija SQL Server-a i serverskog dijela aplikacije s podešavanjima parametara za Link 3: 300,00 EUR.
 • Ponovna instalacija SQL Server-a i serverskog dijela aplikacije s podešavanjima parametara za Link 5: 300,00 EUR.
 • Ponovna instalacija klijentskog dijela aplikacije: 50,00 EUR po računalu.
 • Troškovi dolaska kod korisnika na poziv korisnika 0,50 EUR po kilometru za relaciju Ludbreg - korisnik - Ludbreg.
 • Fiksni trošak izlaska na teren na poziv korisnika 60,00 EUR.
 • Intervencija na fizičkoj lokaciji korisnika na poziv korisnika 60,00 EUR za svaki započeti sat rada kod korisnika (+ troškovi dolaska i fiksni trošak izlaska na teren).

Paušalno održavanje

Paušalno održavanje se ugovara na minimalno razdoblje od godinu dana i može obuhvaćati:

 • Nove verzije programa – sve promjene u programu i poboljšanja prema zahtjevima drugih korisnika programa.
 • Promjene zbog izmjene zakonskih propisa.
 • Promjene u programu prema novim zahtjevima korisnika ili intervencije na korisničkim podacima spajanjem kod korisnika na daljinu u maksimalnom trajaju od XX sati što ovisi o iznosu paušalnog održavanja. zahtjevi izvan ugovorenih sati se dodatno plaćaju prema cijenama za održavanje programa i podršku korisnicima po pozivu.
 • E-mail podršku i podršku putem web aplikacije Zendesk radnim danom od 8.00 do 16.00 sati tokom cijele godine.
 • U slučaju intervencije kod korisnika kada je promjene nemoguće napraviti spajanjem na daljinu, troškove puta plaća korisnik prema prijeđenim kilometrima po cijeni od 0,50 EUR/km.

Portalu za korisničku podršku možete pristupiti ovdje.

Ostale dodatne usluge prema dogovoru s korisnikom.

PDV nije uključen u izražene cijene.
Zadržavamo pravo izmjene cijena.
Cjenik vrijedi od 1. svibnja 2024.g.