Prodaja (fakturiranje, radni nalozi)

Program Prodaja uključuje:

  • Unos i ispis izlaznih računa (Odvojene evidencije izlaznih računa za redovne isporuke, za primljene predujmove i za vlastitu potrošnju);
  • Mogućnost automatske izrade računa koji se periodično ponavljaju (npr. svaki mjesec, svakih 10 dana, svakih godinu dana i slično). Korisnik unaprijed određuje u kojim razmacima se šalju računi, te ih može automatski kreirati. Kod otvaranja programa korisniku se pojavljuje poruka ako za taj dan ima račune koje treba fakturirati.
  • Automatsko knjiženje računa u salda konti kupaca;
  • Automatsko evidentiranje naplate računa nakon automatskog preuzimanja i knjiženja izvoda banke (zatvaranje prema pozivu na broj plaćanja koji se automatski generira kod upisa računa) – sve automatske radnje je moguće upisati i ručno;
  • Ispis rekapitulacije računa za upisano vremensko razdoblje i rekapitulacije nenaplaćenih računa, ispis rekapitulacije računa po šiframa robe i po kontima knjiženja;
  • Kreiranje računa prema ponudi koja je poslana kupcu;
  • Automatsko storniravanje računa.